Archiv aktualit pro měsíc May, 2013

Změna účtu pro platby za internet

Dne 31.8.2013 bude definitivně zrušen účet pro platby vedený u KB Mělník, č.ú. 19-8280230287/0100. Prosíme tedy o kontrolu, zda vaše platby odcházejí již na nový účet vedeny u FIO banka, č.ú.: 2700171651/2010. Jako variabilní symbol uvádějte prosím číslo smlouvy, jedná se o 5 místné číslo v hlavičce smlouvy. Pokud máte ještě starší smlouvu 3-4místné číslo, […]