Změny v zákoně o elektronických komunikacích

V souladu s novelou zákona o elektronických komunikacích upravujeme všeobecné obchodní podmínky. Změna se týká především výše finanční náhrady, kterou po vás můžeme žádat v situaci, kdy jako spotřebitel či fyzická podnikající osoba ukončíte předčasně smlouvu na dobu určitou. Pokud takovou smlouvu ukončíte do 3 měsíců od uzavření, můžeme po vás požadovat 5 % z měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Pokud takovouto smlouvu ukončíte později než po 3 měsících od uzavření, nebudeme po vás požadovat žádnou úhradu.

Veškeré další informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.